Lyssna Insia

Störande lukter

Störande lukter i en fastighet kan bero på fukt eller mögelskada, det kan även innefatta cigarettrök, matos och avgaser.

Lukterna kan komma från andra lägenheter, trapphus, garage eller verksamheter i närheten. Orsaken till lukterna i ett flerbostadshus kan vara stängda friskluftsventiler, felplacerade friskluftsintag, otäta ventilationskanaler med mera.

Om du bor i flerbostadshus och återkommande störs av lukter och misstänker att brister i fastigheten ligger bakom ska du vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Hjälper inte det så kan du vända dig till oss på miljöenheten, vi tar ställning till om krav på utredning och åtgärd ska ställas.

Uppdaterad den 3 november 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.