Lyssna Insia

Naturområden, naturreservat

Dorotea kommun har 11 st naturreservat varav de två största Blaikfjället och Gitsfjället delas med Vilhelmina. Stenbitshöjden som är ett lågfjällsreservat delas av Åsele kommun.

På Blaikfjället finns över 30 000 ha myr vilket innebär att det är ett av landets största myrkomplex. Det är också den största och mest utbildade förfjällsplatån utmed hela fjällkedjan.

Mer information

Länk till Länsstyrelsens information om naturreservaten i Dorotea kommun

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.