Lyssna Insia

Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Det kan vara allt ifrån att skydda gammelskogar till att återställa vattendrag som påverkats av flottningen, så kallad flottledsrestaurering.

Exempel på åtgärder som pågår i Dorotea är statligt finansierad kalkningsverksamhet, flottledsrestaureringar, lekgrusutläggning med mera.

Läs mer

Länk till Dorotea kommuns naturvårdsprogram

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.