Lyssna Insia

Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Det kan vara allt ifrån att skydda gammelskogar till att återställa vattendrag som påverkats av flottningen, så kallad flottledsrestaurering.

Exempel på åtgärder som pågår i Dorotea är statligt finansierad kalkningsverksamhet, flottledsrestaureringar, lekgrusutläggning med mera.

Läs mer

Dorotea kommuns naturvårdsprogram

Uppdaterad den 3 november 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant