Lyssna Insia

Sjöar och vattendrag

I Dorotea kommun finns många fina vattendrag och sjöar med klart och fint vatten.

Dorotea kommun arbetar aktivt för att restaurera och upprätthålla en god miljö i våra sjöar och vattendrag. Kalkning, flottledsrestaurering och inventering av vägtrummor är bara några exempel.

Uppdaterad den 3 november 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.