Lyssna Insia

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan ske på två sätt, antingen inom verksamhetsområde eller via en samfällighet.

Anslutning inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Anslutning inom verksamhetsområde innebär att du bor i ett område med kommunalt VA och att din fastighet kan anslutas direkt till kommunens ledningsnät.

Om du ska bygga nytt inom ett område med kommunalt VA eller om du bor i ett område med kommunalt VA och vill ansluta din fastighet, ska du lämna in en ansökan om kommunalt va. Det kan ibland vara möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala va-nätet om den ligger i nära anslutning till ett område som har kommunalt VA.

Länk till ansökan för att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp gör du i vår e-tjänsteportal.

Anslutning via en VA-samfällighet

Anslutning via VA-samfällighet innebär att du bor i ett område där VA-samfälligheten har byggt och bekostat ett internt ledningsnät som i sin tur är anslutet till kommunens ledningsnät. Du kan välja att ansluta din fastighet till samfällighetens interna ledningsnät.

Om du vill ansluta din fastighet

Hör av dig till VA-samfälligheten i ditt område om du önskar ansluta din fastighet till det interna ledningsnätet för att på så sätt få tillgång till kommunalt VA. VA-samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går tillväga för att ansluta.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se


Länk till E-tjänster och Blanketter