Lyssna Insia

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan ske på två sätt, antingen inom verksamhetsområde eller via en samfällighet.

Anslutning inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Anslutning inom verksamhetsområde innebär att du bor i ett område med kommunalt VA och att din fastighet kan anslutas direkt till kommunens ledningsnät.

Om du ska bygga nytt inom ett område med kommunalt VA eller om du bor i ett område med kommunalt VA och vill ansluta din fastighet, ska du lämna in en ansökan om kommunalt va. Det kan ibland vara möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala va-nätet om den ligger i nära anslutning till ett område som har kommunalt VA.

Blankett för ansökan om anslutning till det kommunala va-nätet hittar du under https://sjalvervice.dorotea.se/va.

Anslutning via en VA-samfällighet

Anslutning via VA-samfällighet innebär att du bor i ett område där VA-samfälligheten har byggt och bekostat ett internt ledningsnät som i sin tur är anslutet till kommunens ledningsnät. Du kan välja att ansluta din fastighet till samfällighetens interna ledningsnät.

Om du vill ansluta din fastighet

Hör av dig till VA-samfälligheten i ditt område om du önskar ansluta din fastighet till det interna ledningsnätet för att på så sätt få tillgång till kommunalt VA. VA-samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går tillväga för att ansluta. Kontaktpersoner i VA-samfälligheter.

Uppdaterad den 21 juni 2018

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71

E-tjänster och blanketter

E-tjänster och Blanketter