Lyssna Insia

Avgifter och regler

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser som gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Avgifter

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter/årliga avgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten bekostas nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 26 november 2018.

Taxan består av två delar:

  • Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.
  • Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Läs mer om Anslutningsavgifter

Ladda ner fullständig VA-taxa

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA

Hur man får använda kommunens vatten- och avloppsanläggningar regleras i ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Dorotea kommun. Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Dorotea kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

Läs mer om ABVA

Har du frågor om din vattenräkning eller din anslutning, kontakta oss gärna, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad den 24 januari 2019

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se