Lyssna Insia

Avgifter och regler

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser som gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Avgifter

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter/årliga avgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten bekostas nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan består av två delar:

  • Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.
  • Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Länk till mer information om Anslutningsavgifter

Länk till fullständig VA-taxa

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA

Hur man får använda kommunens vatten- och avloppsanläggningar regleras i ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Dorotea kommun. Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Dorotea kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

Länk till mer information om ABVA

Har du frågor om din vattenräkning eller din anslutning, kontakta oss gärna.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se