Lyssna Insia

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019.

 

Anslutningsavgifter, bostadsfastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 41 152 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  44 238 kr
Avgift per m2 tomtyta 17 kr
Avgift per byggnadsenhet 22 470 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 12 519 kr

Anslutningsavgifter, annan fastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 41 152 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  43 977 kr
Avgift per m2 tomtyta 54,00 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 12 519 kr

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  97 168 kr 121 460 kr
Vatten och avlopp  85 152 kr 106 440 kr
Avlopp   kr  kr
Vatten   kr  kr

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  kr kr
Vatten och avlopp  kr kr

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvm och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  kr kr
Vatten och avlopp   kr  kr

OBS! Detta är endast exempel och visar endast grov storleken på anläggningssavgiften. Det är vid varje tidpunkt gällande taxa som bestämmer avgiften. Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta Tekniska enheten, se kontaktuppgifter till höger.

 

Uppdaterad den 13 februari 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se