Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. 

Anslutningsavgifter, bostadsfastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 48 661 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  52 312 kr
Avgift per m2 tomtyta 18,70 kr
Avgift per byggnadsenhet 24 717 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 13 771 kr

Anslutningsavgifter, annan fastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 45 266 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  48 375 kr
Avgift per m2 tomtyta 59,40 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 13 822 kr

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  112 520 kr 140 650 kr
Vatten och avlopp  98 311 kr 122 889 kr
Avlopp  69 265 kr 86 581 kr
Vatten  58 501 kr 73 126 kr

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  389 350 kr 486 688 kr
Vatten och avlopp  375 142 kr 468 927 kr

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvm och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  251 344 kr 314 180 kr
Vatten och avlopp  238 172 kr 297 715 kr

OBS! Detta är endast exempel och visar endast grov storleken på anläggningssavgiften. Det är vid varje tidpunkt gällande taxa som bestämmer avgiften. Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta Tekniska enheten, se kontaktuppgifter till höger.

 

Uppdaterad den 14 januari 2022

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Samhällsbyggnadsingenjör
/Driftledare Västra
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se