Lyssna Insia

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019.

 

Anslutningsavgifter, bostadsfastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 38 460 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  41 344 kr
Avgift per m2 tomtyta 16 kr
Avgift per byggnadsenhet 21 000 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 11 700 kr

Anslutningsavgifter, annan fastighet

Typ av avgift
Avgift inklusive moms
Framdragningsavgift 38 460 kr
Förbindelserpunkter för V, S och Df  41 100 kr
Avgift per m2 tomtyta 50,00 kr
Avgift Df utan förbindelsepunkt 11 700 kr

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  76 400 kr 113 604 kr
Vatten och avlopp  67 455 kr 99 566 kr
Avlopp  45 620 kr 67 752 kr
Vatten  35 200 kr 52 772 kr

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten   300 400 kr 407 604 kr
Vatten och avlopp  294 455 kr 393 566 kr

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvm och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  Exklusive moms Inklusive moms
Vatten, avlopp och dagvatten  81 000 kr 119 560 kr
Vatten och avlopp  72 095 kr 105 571 kr

OBS! Detta är endast exempel och visar endast grov storleken på anläggningssavgiften. Det är vid varje tidpunkt gällande taxa som bestämmer avgiften. Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta Tekniska enheten, se kontaktuppgifter till höger.

 

Uppdaterad den 18 september 2019

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71