Lyssna Insia

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder.

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro i så fall får du kontakta Tekniska enheten om skickar hem en blankett som du får fylla i. Det du betalar i vatten och avlopp går till att producera och distribuera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten och sköta om VA-anläggningarna.

Brukningsavgifter för vatten och avlopp

Hushåll, kontor och likvärdiga

    Avgift inklusive moms
Fast avgift Vatten och avlopp 3 512 kr/år
  Enbart vatten 1 759 kr/år
  Enbart avlopp 1 759 kr/år
  Byggnadsenhet, vatten 632,00 kr/år
  Byggnadsenhet, avlopp 632,00 kr/år
     
Rörlig avgift  Vatten och avlopp 40 kr/m3
  Enbart vatten 20 kr/m3
  Enbart avlopp 20 kr/m3


Fritidshus

    Avgift inklusive moms
Fast avgift Vatten och avlopp 3 512 kr/år
  Enbart vatten 1 759 kr/år
  Enbart avlopp 1 759 kr/år
  Byggnadsenhet, vatten 632 kr/år
  Byggnadsenhet, avlopp 632 kr/år
     
Förbrukningsavgift  Vatten och avlopp 3 200 kr/år
  Enbart vatten 1 600 kr/år
  Enbart avlopp 1 600 kr/år
     
  Obebyggd tomt 3 512 kr/år

Prisexempel: Årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten och avlopp. Priserna är angivna inklusive moms.

Grundavgift  3 512 kronor
Byggnadsenhet 1 264 kronor
Förbrukningsavgift 6 000 kronor
Total årsavgift 10 776 kronor

 

Uppdaterad den 13 februari 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se