Lyssna Insia

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder.

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro i så fall får du kontakta Tekniska enheten om skickar hem en blankett som du får fylla i. Det du betalar i vatten och avlopp går till att producera och distribuera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten och sköta om VA-anläggningarna.

Brukningsavgifter för vatten och avlopp

Hushåll, kontor och likvärdiga

    Avgift inklusive moms
Fast avgift Vatten och avlopp 3 345 kr/år
  Enbart vatten 1 672,50 kr/år
  Enbart avlopp 1 672,50 kr/år
  Byggnadsenhet, vatten 602,00 kr/år
  Byggnadsenhet, avlopp 602,00 kr/år
     
Rörlig avgift  Vatten och avlopp 38,10 kr/m3
  Enbart vatten 19,05 kr/m3
  Enbart avlopp 19,05 kr/m3


Fritidshus

    Avgift inklusive moms
Fast avgift Vatten och avlopp 3 345 kr/år
  Enbart vatten 1 672,50 kr/år
  Enbart avlopp 1 672,50 kr/år
  Byggnadsenhet, vatten 602,00 kr/år
  Byggnadsenhet, avlopp 602,00 kr/år
     
Förbrukningsavgift  Vatten och avlopp 3 048 kr/år
  Enbart vatten 1 524 kr/år
  Enbart avlopp 1 524 kr/år
     
  Obebyggd tomt 3 345 kr/år

Prisexempel: Årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten och avlopp. Priserna är angivna inklusive moms.

Grundavgift  3 345 kronor
Byggnadsenhet 1 204 kronor
Förbrukningsavgift 5 715 kronor
Total årsavgift 10 264 kronor

 

Uppdaterad den 1 februari 2019

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71