Lyssna Insia

Eget avlopp

Där man inte kan ansluta sig till kommunalt avloppsnät måste fastighetsägaren själv ordna med egen avloppsanläggning. Det finns flera olika lösningar på hur en sådan utformas, och beror av bland annat hur mycket det ska användas och hur marken ser ut runtomkring.

Du har själv ansvar att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Tillstånd krävs för att anlägga avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp utan skriftligt beslut eller besked från miljöenheten.

Läs mer om att anlägga ett avlopp

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Länkpuff - Blanketter avlopp

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant