Anlägga ett avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från miljöenheten.

Innan du ansöker

Innan du fyller i ansökan är det bra att anlita en kunnig entreprenör eller en konsult som kan hjälpa dig med att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter och handlingar som behövs till ansökan. Om du samtidigt ska anordna en enskild vattentäkt bör brunnsborraren ge sina synpunkter på bland annat brunnens placering.

Länk till e-tjänster och blanketter

När du är klar med ansökan

När du är klar skickar eller lämnar du din ansökan till miljöenheten som granskar den och begär in eventuella kompletteringar. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Ansökan skickas till

Dorotea kommun
Miljöenheten
917 81 Dorotea

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska anlägga en ny avloppsanläggning så ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande (servitut).

Du ansöker om fastighetsägarens medgivande via Lantmäterimyndigheten

Tillstånd

När allt är klart meddelar miljö- och byggnadsnämnden om du fått tillstånd för att anordna avloppsanläggningen. Om det inte finns några tveksamheter sker detta oftast genom ett så kallat delegationsbeslut där handläggaren beslutar, för att inte i onödan förlänga handläggningstiden, som normalt är några veckor. Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år.

Du eller entreprenören ska anmäla om att avloppsanläggningen är klar någon dag innan den beräknas vara färdig. Vi tar ut en avgift för prövning och handläggning av avloppsärenden.

För att undvika kostsam akuttömning behöver du meddela Tekniska enheten att du har ett eget avlopp för att säkerställa att det töms vid ordinarie slamtömningsperiod.

Länk till mer information om slamtömning

Uppdaterad den 28 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Samhällsbyggnadsingenjör
/Driftledare Västra
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se