Lyssna Insia

Anlägga ett avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från miljöenheten.

Innan du ansöker

Innan du fyller i ansökan är det bra att anlita en kunnig entreprenör eller en konsult som kan hjälpa dig med att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter och handlingar som behövs till ansökan. Om du samtidigt ska anordna en enskild vattentäkt bör brunnsborraren ge sina synpunkter på bland annat brunnens placering.

Blankett för ansökan om eget avlopp

När du är klar med ansökan

När du är klar skickar eller lämnar du din ansökan till miljöenheten som granskar den och begär in eventuella kompletteringar. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Ansökan skickas till

Dorotea kommun
Miljöenheten
917 81 Dorotea

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska anlägga en ny avloppsanläggning så ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande (servitut).

Du ansöker om fastighetsägarens medgivande via Lantmäterimyndigheten

Tillstånd

När allt är klart meddelar miljö- och byggnadsnämnden om du fått tillstånd för att anordna avloppsanläggningen. Om det inte finns några tveksamheter sker detta oftast genom ett så kallat delegationsbeslut där handläggaren beslutar, för att inte i onödan förlänga handläggningstiden, som normalt är några veckor. Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år.

Du eller entreprenören ska anmäla om att avloppsanläggningen är klar någon dag innan den beräknas vara färdig. Vi tar ut en avgift för prövning och handläggning av avloppsärenden.

För att undvika kostsam akuttömning behöver du meddela Tekniska enheten att du har ett eget avlopp för att säkerställa att det töms vid ordinarie slamtömningsperiod.

Läs mer om slamtömning

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71