Köpa eller sälja hus med eget vatten och avlopp

Kontrollera status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både köparens och säljarens intresse för att undvika framtida missförstånd.

Du som köper hus

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på  vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköpet.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd, kan det finnas möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Du som säljer hus

Sammanställ de handlingar du har såsom tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Kommunens roll

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar. Miljöenheten hjälper även till om du har frågor om vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet, att bedöma den befintliga anläggningens funktion och när du behöver borra dricksvattenbrunn eller renovera/bygga ny avloppsanläggning.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

Uppdaterad den 28 oktober 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.