Kontroll av avlopp

Miljöenheten arbetar med att kontrollera alla egna avlopp som finns i kommunen. Kontrollen sker oftast i projektform där samtliga avlopp inom ett visst område kontrolleras.

Kontroll sker även vid misstanke om att ett eget avlopp inte fungerar som det ska.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten och vattendrag.

Hur kontrollerar jag själv mitt avlopp?

Du kan själv kontrollera att ditt avlopp fungerar som det ska. Via Avloppsguiden får du tips på hur du går tillväga.

Länk till mer information för att själv kontrollera avloppet hemma

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.