Lyssna Insia

SMS vid vattenavstängningar

Dorotea kommun använder sig av SMS-utskick för att informera om vattenläckor eller andra förändringar i vattenleveransen.

När Dorotea kommun har viktig information om vattenleveransen behöver vi kunna nå medborgarna så snabbt som möjligt. Vi använder oss då av en SMS-tjänst för att snabbt få ut informationen till boende i berört område.

Telefonnummer till de som bor på adressen kommer från Bisnode, vilket är ett register baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret och information från nätleverantörer. De som har företagsabonnemang kanske inte finns med i registret som boende på adressen.

Du kan själv kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på dig och ändra till det nummer du vill nås på. Vi är tacksamma om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i vår kommun kontrollerar att du finns med i registret. Tekniken heter UMS - United Messaging Systems.

Länk till sms-tjänsten.

Exempel på tillfällen då SMS-utskick görs, är vid:

  • Vattenavstängning
  • Förändring av vattenkvalité
  • Vattenläckor
  • Otjänligt vatten
  • Kokningsrekommendation
  • VA-arbeten
Uppdaterad den 25 mars 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se