Lyssna Insia

Glesbygd

Glesbygd är ofta ett negativt laddat ord där man tänker nedskärningar och minskad service. Så behöver det dock inte vara, vilket vi som bor i glesbygd kan intyga!

I glesbygden känner man de flesta och här ser man efter varandra, man bryr sig helt enkelt! Service i form av olika sorters inrättningar kan vara få, men den service affärsinnehavare och andra företagare visar saknar ofta motstycke på större orter!

Uppdaterad den 19 april 2017