Lyssna Insia

Renhållning och snöröjning

Vi vill att Dorotea ska vara en ren och vacker kommun. Därför tömmer vi papperskorgar, städar de centrala delarna och tar bort klotter.

På våren sopar vi bort isgrus och på vintern utför vi halkbekämpning, snöskottning och plogning.

Hjälp oss att hålla Dorotea kommun ren!

Släng skräp i papperskorgar och gör gärna en felanmälan om det är skräpigt.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Länk till Felanmälan

Teknik och service

Chef Teknik och service
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
Telefon: 0942-141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se