Lyssna Insia

Snöskottning och sandning

Vem minns inte vintrar med sträng kyla - och mycket snö? När snön faller är kommunens medarbetare förberedda. Givetvis är det dock svårt att få bort all snö på en gång. Detta gäller i synnerhet så länge snön faller. En berättigad och viktig fråga är vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i vår kommun.

Kommunens ansvar

Normalt sker snöröjning från 05:00 nattetid, men andra tider kan bli aktuella beroende på yttre omständigheter.

Kommunen ansvarar för att ploga vägar i följande ordning:

  • Gång- och cykelvägar samt busshållplatser
  • Kommunens huvudgator
  • Bostadsgator

Vid plogning skottas inga infarter.

Isrivning

När vägen blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen vägarna. Då skottas även infarter.

Halkbekämpning

Halkbekämpning ska påbörjas snarast inom en timma efter det att halka uppstår. Normalt påbörjas sandning 05:00 nattetid, men andra tider kan bli aktuella beroende på yttre omständigheter.

Fastighetsinnehavarens ansvar

  • Klipp bort grenar som är i vägen för snöröjningsfordon.
  • Ta bort träd och buskar som skymmer sikten, såväl sommar som vintertid.
  • Grenar och felaktigt placerade träd och buskar vid tomtgränsen försvårar för snöröjningsfordon att ta undan snö och hålla fri sikt i korsningar. När snön lägger sig på växtligheten försämras sikten ännu mer.
  • Avlägsna snö och is från gångbanan utanför sin fastighet.

Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatumark eller annan allmän plats. Tänk på dina grannar, om du skottar ut din snö på vägen är det grannarna som får in den på sin uppfart när kommunen snöröjer.

Fastighetsinnehavare ska själv transportera bort snö från sin tomt. Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst under dygnet.

Skador

Kommunens ansvar

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på bland annat staket, brevlådor, häckar och liknande. Ifall olyckan skulle vara framme är kommunen ansvarig att ersätta fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Utesluta skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl ersätts inte. Snarast meddela kommunen vad som inträffat.

Mer information

Vid frågor eller anmälan om skador, kontakta kommunens växel, 0942-140 00 och be att få prata med GVA-ansvarig.

Uppdaterad den 15 april 2021

Länk till Felanmälan

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se