Lyssna Insia

Samhällsutveckling och planering

Dorotea kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i.

Mycket av det som händer i kommunen styrs av olika planer. Planen kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer.

Läs mer om kommunal samhällsplanering

Uppdaterad den 5 februari 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.