Lyssna Insia

Torg och allmänna platser

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

För att kunna driva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd.

I Dorotea kommun finns det en plats för torghandel, Torget utanför Kommunhuset. All torghandeln i kommunen styrs av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Dorotea kommun. För att driva torghandeln krävs det inget polistillstånd. 

Uppdaterad den 14 juli 2020

Teknik och service

Chef Teknik och service
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
Telefon: 0942-141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se