Lyssna Insia

Torg och allmänna platser

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd.

I Dorotea kommun finns det en plats för torghandel, Torget utanför Kommunhuset. All torghandeln i kommunen styrs av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Dorotea kommun. För att bedriva torghandeln krävs det inget polistillstånd. 

Uppdaterad den 19 december 2016

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71