Lyssna Insia

Avgifter och taxor

Här nedan ges exempel på avgifter inom trafik och infrastruktur

Torghandel

Försäljningsplats, per 3 meter 150 kronor
Elström 220 volt 80 kronor/dag
Elström, 380 volt 110 kronor/dag

Ideella föreningar som är registrerade i Dorotea är befriad från avgift för försäljningsplats (elström betalas enligt taxa ovan).

Uppdaterad den 3 januari 2018

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42