Lyssna Insia

Parker och grönområden

Dorotea kommun är rik på gröna oaser. Inte så stora och inte så berömda kanske, men nog så fina och njutbara. Väl värda att besöka och lära känna. Och väl värda att värna och vårda nu och i framtiden.

I kommunen finns såväl slättbygd som berg, fjäll och fina sjöar och vattendrag. Område för rekreation och återhämtning är aldrig långt bort. Oavsett om man väler att sitta i en park och bara "vara", eller om man hellre vill vandra i skog och mark.

Det är Tekniska enheten som ansvarar för parkområden, medan Medborgarhuset ansvarar för spår och leder i skog och mark. 

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Teknik och service

Tf. Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se


Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 31 Dorotea

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se