Lyssna Insia

Tillstånd och regler

Det är viktigt att tänka på att man inte får lov att använda allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer till annat än vad de är avsedda för. För att få bryta mot detta förbud krävs det ett särskilt tillstånd från polisen och det får man ansöka om.

Det är förbjudet att utan tillstånd använda allmänna gator, trottoarer, cykelvägar, parker och övriga allmänna ytor för till exempel tillfälliga upplag, byggställningar, skyliftar, containrar, arbetsbodar, uteserveringar eller evenemang. Tillstånd söker man hos polis.

Det är tillåtet att sätta upp reklam på bland annat tavlor eller pelare, som är avsedda för detta. Det krävs heller inte något tillstånd för en näringsidkare att få sätta upp annonser eller annan information som avser den egna rörelsen om informationen sätts upp på byggnaden som rörelsen finns i.

Övrig annonsering eller liknande anslag får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som är vänd mot offentlig plats. För denna typ av reklam eller annonsering krävs det tillstånd från polisen.

Information, reklam eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polisen.

Länk till mer information om vad som krävs för att få gräva och schakta i kommunens mark

Uppdaterad den 15 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se