Lyssna Insia

Trottoarpratare

Om det finns plats kan du som affärsidkare ställa ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till din butik eller verksamhet.

Tillstånd söker du hos polismyndigheten. Om kommunen äger marken skickar polisen din ansökan dit för kommentarer. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid! Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Söka tillstånd hos polisen

Uppdaterad den 14 juli 2020