Namnsättning av gator, adresser

Dorotea kommun har ett övergripande ansvar när det gäller namnsättning av vägar och adresser

Gatunamn

Namn på vägar, gator och kvarter i Dorotea kommun ska bestämmas av Dorotea kommun för att gälla. Detta för att undvika att namnet används på annan plats i kommunen. Namnen ajourhålls på kartor och i register hos byggenheten.

Adresser

Adressdelen i fastighetsregistret presenteras av kommunen, beslutade belägenhetsadresser samt vilka fastigheter och byggnader som adresserna är knutna till. Registret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Uppdaterad den 15 april 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.