Lyssna Insia

Gräva och schakta, tillstånd

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen måste du ansöka om tillstånd. Kommunen ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar.

Om du vill gräva eller borra i kommunens mark ska du alltid ha ett tillstånd innan arbetet startar. Ansökan eller anmälan om grävning gör du via e-tjänst eller med blankett. Länk till ansökningsformulär finns längst ner på denna sida.

Anmälan eller ansökan?

Om du planerar att gräva i kommunens mark, ska du alltid ansöka om grävningstillstånd. Det är mycket viktigt att bifoga såväl en översiktskarta som en mer detaljerad karta över den aktuella platsen. Dessutom är det, för alla medtrafikanter såväl som för de som arbetar med att gräva, mycket viktigt att bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska alltid godkännas av kommunen innan arbetet får starta.

Innan du får ett beslut om att det är tillåtet för dig att gräva på en plats, ska dina ansökningshandlingar granskas av olika remissinstanser inom kommunen. Det är viktigt att remissinstanserna får yttra sig om såväl grönytor, träd, asfaltsytor, trafik eller om det på platsen är planerat någon annan aktivitet vid samma tidpunkt.

I de fall då ett akut grävningsarbete måste utföras, ska du i efterhand göra en grävanmälan. Det kan till exempel ske en vattenläcka eller något annat allvarligt, som måste åtgärdas omedelbart. Vid dessa tillfällen finns det inte någon tid att vänta på ett beslut. Det är dock mycket viktigt att kommunen får reda på vem som grävt var och varför via en grävanmälan. Det är även viktigt att en korrekt uppföljning av återställningsarbetet kan göras.

Viktigt - innan ansökan

Innan du ansöker ska du ha fått klartecken från ledningsägaren. För att hitta ledningsägaren kan du söka på Ledningskollen. Notera dock att samtliga ledningsägare inte finns representerade.

Påverkar grävningsarbetet trafiken?

Om du dessutom arbetar i en gatumiljö där arbetet påverkar trafiken i någon form krävs det oftast att en trafikanordningsplan lämnas in.

Ansökningsformulär

Länk till e-tjänster och blanketter

Uppdaterad den 15 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se