Parkeringsplatser, allmänna

Den generella regeln säger att inom tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under maximalt 24 timmar i en följd. Detta gäller på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. Det är viktigt att tänka på att terräng är såväl grusytor som asfalterade ytor liksom olika grönytor.

24-timmarsregeln

24-timmarregeln gäller inte dag före helgdag och helgdag. Du kan alltså parkera bilen på gatan fredag eftermiddag och ha bilen stående på samma plats till kommande måndag.

Regeln är en bestämmelse i Trafikförordningen (TrF 3 kap 49a) och gäller även på gator som saknar skyltning om parkering.

Ibland gäller andra villkor för parkering och dessa anges på tilläggstavlor. Det kan gälla tidbegränsad parkering, avgifts- eller avgiftsfri tid med mera.

Uppdaterad den 15 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se