Parkeringstillstånd

Har du svårt att gå? Då kan du har rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Den som vill ansöka om ett sådant tillstånd, ska göra det skriftligt och på en särskild blankett som tillhandahålls av kommunen.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har en varaktigt funktionsnedsättning som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter  Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst fem år. Med parkeringstillståndet parkerar du avgiftsfritt på kommunens parkeringsplatser.   

Parkeringstillståndet gäller på:

  • Allmänna parkeringsplatser på gator och vägar i hela landet.
  • Allmänna parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrad i hela landet.
  • Den del av gata där det råder parkeringsförbud.

Du får parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på platsen.
  • Högst 3 timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • Högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
  • Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Uppdaterad den 11 oktober 2017

Länk till E-tjänster och blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.