Belysning

Teknik och service ansvarar för cirka 1 400 belysningspunkter inom kommunen. Drift och underhåll av kommunens gatubelysning sköts av kommunen i egen regi.

Ansvar för olika vägar

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagda områden och för en del belysning och lyktstolpar som är placerad längs med statliga och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar för belysning längs riks- och länsvägar. Kompletteringar i befintligt belysningsnät sker med hänsyn till trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter. Utanför planlagt område sätts belysning upp endast för skolskjutsverksamhet.

Begränsad livslängd

Lampor och ljuskällor har en begränsad livslängd. En gatulampa som tänds för att efter tag slockna är ofta ett tecken på att dess förbrukningstid är slut. Vi försöker därför, i förebyggande syfte, att byta ut ljuskällorna enligt ett visst förutbestämt schema.

Så här felanmäler du trasig gatubelysning

Du kan felanmäla trasig belysning via webben, ringa till kommunens växel på telefonnummer 0942-140 00. Berätta var problemet är, gärna gatuadress eller beskrivning av platsen, och vad felet gäller: exempelvis om lampan släckt, om den blinkar eller tänds och slocknar.

Länk till felanmälan

Så här hanteras felanmälningar på belysning

Felanmälningar som gäller fel där finns en direkt fara för trafiksäkerhet eller personsäkerhet eller om det är ett större bortfall av lampor prioriteras. Enstaka släckt lampa lagas eller byts ut i samband med planerad områdesöversyn, så kallad rondering. Mer än tre släckta lampor i rad ska normalt ta cirka en vecka att åtgärda från det att felanmälan är gjord. Om det är fel på ledning eller lamphållare kan det ta längre tid.

Uppdaterad den 15 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se