Lyssna Insia

Häckar och buskage

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- eller cykelväg får dina växter högst vara 80 cm över körbanan. Sikttriangln måste sträcka sig minst 10 m åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata

  • Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde.
  • Om Du har buskar eller träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana ska
    Du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:
  • över gångbana: minst 2,5 meter över
  • cykelväg: minst 3,2 meter över
  • körbana: minst 4,6 meter
  • Träd och buskar växer:


För att behålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, skötsel, vilken klimatzon man befinner sig i och jordens egenskaper.

Plantera rätt istället

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, ofta mer. Det gäller att ta reda på hur mycket träden breder ut sig när de når full utveckling.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Lägg inte avfallet på kommunens parkmark/skogar.

Uppdaterad den 14 juli 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se