Häckar och buskage

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- eller cykelväg får dina växter högst vara 80 cm över körbanan. Sikttriangln måste sträcka sig minst 10 m åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. 

Om Du har buskar eller träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna

  • över gångbana: minst 2,5 meter över
  • cykelväg: minst 3,2 meter över
  • körbana: minst 4,6 meter

För att behålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, skötsel, vilken klimatzon man befinner sig i och jordens egenskaper.

Plantera rätt istället

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, ofta mer. Det gäller att ta reda på hur mycket träden breder ut sig när de når full utveckling.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Lägg inte avfallet på kommunens parkmark/skogar.

Uppdaterad den 15 april 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se