Lyssna Insia

Ett kollektivt andningshål – hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa

Anne Gotfredsen, doktorand, berättar om sin forskning om psykisk hälsa hos föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland.

Plats: Dorotea bibliotek

När: 6 november, 19:00

Arrangör: Dorotea bibliotek, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Kontakt: Karin Råghall, 0942-14064

Anne Gotfredsen är doktorand i folkhälsovetenskap vid institutionen för Epidemiologi och Global hälsa samt Genusforskarskolan, vid Umeå universitet. Hennes avhandling handlar om hur unga tillsammans kan påverka viktiga faktorer för den psykiska hälsan inom ramen för fritid – och föreningsliv.

Under kvällen kommer Anne lyfta erfarenheter från sina observationer och intervjuer med föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland, med särskilt fokus på kön, stress och prestationskrav.

Gratis inträde. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Uppdaterad den 21 augusti 2019