Lyssna Insia

Utställning: Kulturarv i skog

Miniutställning om olika kulturlämningar i Kvarkenregionens skogar.

Plats: Dorotea bibliotek

När: 28 okt-15 nov

Arrangör: Alla tiders Dorotea, Dorotea bibliotek, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Om modern teknik som används för att identifiera lämningar, likheter och olikheter i Sverige och Finland. Hur bevaras och tillgängliggörs kulturspåren?

Uppdaterad den 1 oktober 2019

Kalender