Lyssna Insia

Demokratin 100 år

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling: Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin.

Kommittén Demokratin 100 år

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018-2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. Kommittén består av fyra demokratiambassadörer som utsetts av regeringen: Peter Örn, ordförande, Lena Posner-Körösi, Emma Frans och Rosaline Marbinah samt ett kansli.

Länk till mer information om kommitténs arbete på Vår Demokratis hemsida

Deklaration för en stark demokrati

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Läs om vilka aktörer som undertecknat deklarationen samt deras åtaganden via länken nedan. 

Länk till mer information om demokratideklarationen och aktörernas åtaganden på Vår Demokratis hemsida

Dorotea kommun har undertecknat deklarationen

Dorotea kommun har undertecknat deklarationen för stark demokrati. Som en del i arbetet med att främja demokratin är Dorotea kommun tillsammans med Robertsfors kommun de kommuner i Västerbotten som – tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten – är värd för Demokratistugan under dess Sverigeturné 2021. Dorotea kommun har åtagit sig att under 2021:

  • Verka för att så många som möjligt i kommunen ska kunna delta i arrangemanget demokratistugan. Detta genom att bjuda in alla kommunmedborgare samt personal till demokratistugan via extern och intern webb.
Uppdaterad den 23 juni 2021