Lyssna Insia

Gör din felanmälan

Skador, funktions- eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar (inklusive vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar i Dorotea kommun.

Felanmälan via webbformulär

Du kan göra din felanmälan direkt via vårt webbformulär. Där kan du även lämna synpunkter, berömma oss eller lämna klagomål.

Felanmälan via webbformulär

Övriga kontaktvägar

Gator, vägar, vatten och avlopp

Felanmälan som gäller kommunens gator och vägar samt vatten och avlopp görs vardagar 8-15 till 0942-140 00 (växel).

Övrig tid görs felanmälan till 0910-365 40.

Kommunens gator, vägar, vatten, avlopp och fastigheter

felanmalan.teknikochservice@dorotea.se

Doroteahus

Felanmälan kan lämnas klockan 08.00-15.00 på tel: 0942-140 00.

Du kan även göra din felanmälan via deras hemsida

Bredband och Kabel-TV

Felanmälan görs vardagar 8-16 till 0942-140 00.

Övrig tid görs felanmälan till 0910-365 40.

OBSERVERA! Görs felanmälan på fel som visar sig vara på kundens personliga utrustning, faktureras kunden 300 kronor.

Länk till felanmälan Bredband och TV

Uppdaterad den 13 juli 2020