Lyssna Insia

Felanmälan Bredband & TV

Här kan du skicka in din felanmälan för bredband och TV, samt läsa vad som gäller för kabelutsättning.

Läs igenom nedanstående text innan du skickar in felanmälan. Länk till formuläret för felanmälan hittar du under informationen nedan.

Kabel-TV nätet

Felanmälan görs vardagar 8-16 till 0942-140 00.

Övrig tid görs felanmälan till 0910-365 40.

OBSERVERA! Görs felanmälan på fel som visar sig vara på kundens personliga utrustning, debiteras kunden 300 kronor.

Bredband - Fibernätet

Felanmälan görs vardagar 8-16 till 0942-140 00 (IT-enheten).

Övrig tid görs felanmälan till 0910-365 40.

Felanmälan kan också göras dygnet runt till bredband@dorotea.se eller via webbformuläret på hemsidan

Följ gärna den här guiden för att underlätta vid eventuell felanmälan:

 • Kontrollera att alla kablar sitter där de ska och inte är skadade.
 • Starta om all utrustning. Router och eventuellt modem eller fiberkonverter startas enklast om genom att man drar ur strömkabeln i minst 30 sekunder. Starta om datorn sist.
 • Om det fortfarande inte fungerar, prova att koppla datorn direkt mot bredbandsuttaget eller modem/fiberkonverter för att utesluta fel i mellanliggande utrustning som till exempel router.
 • Kontrollera att nätverksinställningarna är korrekta, se våra guider för nätverksinställningar.
 • Prova att stänga av din brandvägg och ditt antivirusprogram tillfälligt för att utesluta problem med dessa.
 • Om det fortfarande inte fungerar, testa med en annan dator och nätverkskabel om du har möjlighet.
 • Om inget av ovanstående hjälper, gör felanmälan via telefon, mail eller via hemsidan.

Försök tänka igenom det fel du vill beskriva innan du ringer, till exempel:

 • Vilka lysdioder som lyser på konvertern/modemet?
 • Kommer du åt delar av nätet?

Meddela även:

 • Vad du heter
 • På vem abonnemanget står skrivet
 • Adress
 • Lägenhetsnummer (om du bor i lägenhet)
 • Fastighetsbeteckning (om du bor i by)
 • Telefonnummer där vi kan nå dig

OBSERVERA! Görs felanmälan på fel som visar sig vara på Kundens personliga utrustning, debiteras Kunden 300 kronor.

Kabelutsättning

Kabelutsättning av DoroNet's fiber- och kabel-tv kablar beställs på www.ledningskollen.se minst 10 dagar innan ni tänkt börja gräva.

Om du gräver av en kabel och inte har begärt kabelutsättning får du bekosta de fel som då uppstår. Om olyckan ändå är framme så ring 0942-140 00 (växel) vardagar 8-16 eller 0910-365 40 kvällar och helger, så att vi kan göra skarvning eller byta ut det som är trasigt.

Länk till formulär för felanmälan

Uppdaterad den 25 september 2018

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42