Formulär för felanmälan

Kontaktuppgifter
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för att kommunen ska kunna kontakta dig i detta ärende. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. Ansvarig för personuppgifter för Dorotea kommun är kommunstyrelsen, telefon: 0942-140 00 (vxl), e-post: info@dorotea.se. Postadress: Dorotea kommun, Kommunstyrelsen, 917 81 Dorotea.
Vad gäller ärendet?


Görs felanmälan på fel som visar sig bero på Kundens personliga utrustning debiteras kunden 300 kr


Felanmälan Bredband


T ex WAN=lyser inte, LAN=grön
Felanmälan Kabel-TV
Om du bor i en by
Namn på den som står på abonnemanget
Om du bor i en lägenhet
Bifoga fil
Bifoga gärna en bild som beskriver det fel som uppstått eller på annat sätt förtydligar ditt ärende
Uppdaterad den 14 november 2022,

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42