Lyssna Insia

E-tjänster och blanketter

Vi bygger successivt ut vår e-tjänstekatalog.

Vi har olika typer av formulär. Vissa är enkla pdf-blanketter som går att fylla i på dator men som måste skrivas ut för att signeras och skickas in. Vi har även formulär med ifyllningshjälp, även dessa behöver man skriva ut och signera. Det vi hela tiden arbetar med är att få in fler e-tjänster i vår katalog. E-tjänster är ansökningar, anmälningar och andra sorters formulär som man kan signera digitalt och skicka in direkt.

Flera av e-tjänsterna kräver e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på Internet. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation på https://www.bankid.com/

OBSERVERA! Vissa typer av ansökningar kräver att fler än en person skriver under ansökan, till exempel då båda vårdnadshavare måste skriva under.

Här hittar du våra e-tjänster, formulär och blanketter

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Dorotea kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Dorotea kommun. Om du är missnöjd med hur Dorotea kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

Läs mer om hur kommunen hanterar dina personuppgifter

Datainspektionens webbplats

Uppdaterad den 8 juni 2018