Lyssna

E-tjänster och blanketter

Här har vi samlat alla Dorotea kommuns e-tjänster och blanketter. Genom att använda våra e-tjänster har du som medborgare, företagare och förening möjlighet att utföra dina ärenden elektroniskt dygnet runt.

Vissa av våra blanketter är ifyllningsbara, vilket innebär att du kan fylla i direkt på webben, skriva ut och skicka in med post. För att göra det enklare för dig har vi delat upp tjänsterna i olika kategorier. Klicka på bilderna nedan eller i menyn till vänster.

Flera av e-tjänsterna kräver e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på Internet. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation på https://www.bankid.com/

OBSERVERA! Vissa typer av ansökningar kräver att fler än en person skriver under ansökan, till exempel då båda vårdnadshavare måste skriva under.

Allmänt

Förskola och barnomsorg

Utbildning och skola

Uppleva och göra

Bygga och bo

Omsorg och hjälp

God man, förvaltare, förmyndare

Miljö, hälsa, livsmedel

Näringsliv och arbete

Räddningstjänsten

Trafik och resor

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Dorotea kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Dorotea kommun. Om du är missnöjd med hur Dorotea kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

Kontakta kommunen

Datainspektionens webbplats

Uppdaterad den 20 februari 2018