Lyssna

Förvaltningar och enheter

Förvaltningarna och enheterna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. Dorotea har två förvaltningar och sju enheter. Kommunchef Olli Joenväärä är kommunens ledande tjänsteman.

Vem gör vad i kommunen

Kommunens verksamhet är stor och varierande. Nämnderna fattar beslut om mål och riktlinjer för sina respektive verksamheter. Politiker beslutar om vad som ska göras och vad det få kosta. På förvaltningarna och enheterna finns anställda med specialkompetens som gör arbetet. De anställda är experter inom sina olika områden. Förenklat kan man säga att politiken beslutar om vad-frågorna och dom anställda tjänstemännen beslutar i hur-frågorna.

Kultur- och utbildningsnämndens politiker ansvarar exempelvis för skolan men kultur- och utbildningsförvaltningen anställer rektorer, lärare, vaktmästare och alla andra yrkesgrupper som behövs för att driva och följa upp verksamheten.

Totalt finns det cirka 300 anställda i Dorotea kommun.

Läs mer om de olika förvaltningarna och enheterna

Kommunstyrelsens enheter

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Miljö- och byggenheten

 

Uppdaterad den 18 oktober 2017