Lyssna Insia

Förvaltningar och enheter

Förvaltningarna och enheterna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. Dorotea har två förvaltningar och sju enheter. Kommunchef Olli Joenväärä är kommunens ledande tjänsteman.

Vem gör vad i kommunen

Kommunens verksamhet är stor och varierande. Nämnderna fattar beslut om mål och riktlinjer för sina respektive verksamheter. Politiker beslutar om vad som ska göras och vad det få kosta. På förvaltningarna och enheterna finns anställda med specialkompetens som gör arbetet. De anställda är experter inom sina olika områden. Förenklat kan man säga att politiken beslutar om vad-frågorna och dom anställda tjänstemännen beslutar i hur-frågorna.

Kommunstyrelsens politiker ansvarar exempelvis för teknik och service, skolan och äldreomsorgen men det är ansvariga chefer i respektive verksamhet som anställer rektorer, lärare, vaktmästare, vårdpersonal, administratörer och alla andra yrkesgrupper som behövs för att driva och följa upp verksamheterna.

Totalt finns det cirka 300 anställda i Dorotea kommun.

Läs mer om de olika förvaltningarna och enheterna

Stab och tekniska verksamheterna

Sociala verksamheterna

Kultur-fritid- och skolverksamheterna

Miljö- och byggenheten

 

Uppdaterad den 28 februari 2019