Lyssna

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Dorotea kommun.

Kommunstyrelsen består av fem enheter plus ledningskansli och räddningstjänst, varav vissa av dessa även har enheter under sig.

Kommunstyrelsens enheter

Ledningskansliet

Tekniska enheten

IT- och stadsnätsenheten

Näringslivsenheten

Personal- och löneenheten

Ekonomienheten

Räddningstjänst

Uppdaterad den 5 februari 2017

Ledningskansliet

Kommunsekreterare
Monica Gahlin
Telefon: 0942 - 140 12
monica.gahlin@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se