Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Dorotea kommun.

Kommunstyrelsen består av fem enheter plus ledningskansli och räddningstjänst, varav vissa av dessa även har enheter under sig.

Kommunstyrelsens enheter

Länk till ledningskansliet

Länk till teknik- och serviceenheten

Länk till IT- och stadsnätsenheten

Länk till näringslivsenheten

Länk till HR-enheten

Länk till ekonomienheten

Länk till räddningstjänst

Uppdaterad den 20 maj 2021

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se