Ekonomienheten

Ekonomienheten har till uppgift att arbeta med ekonomistyrning för kommunen och ur kommunledningens perspektiv även kommunala bolag.

Det handlar i huvudsak om budget, ekonomisk uppföljning, delårsrapporter, årsredovisning, finansieringsfrågor samt beredning av ärenden inom det ekonomiadministrativa området.

Det är på ekonomienheten som fakturor till kommunen skannas in för att sedan skickas till rätt mottagare. 

Verksamheterna har inga egna ekonomer utan ekonomienheten fungerar även som stöd till kommunens övriga verksamheter.

Uppdaterad den 6 februari 2017

Ekonomienheten

Ekonomichef
Simon Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
simon.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Stefan Eriksson
Telefon: 0942 - 140 65
stefan.eriksson@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 22
peter.stromberg@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden