IT- och stadsnätsenheten

IT- och stadsnätsenheten jobbar med dels kommunens it-miljö men även bredbandsutbyggnaden i kommunen samt driftar kommunens kabel-tv nät.

På IT- och stadsnätsenheten arbetar tre personer. Vid behov köps specialkompetens in. 

IT- och stadsnätsenheten vilar på, som namnet antyder, två ben; IT och Stadsnät.

IT-enheten är en serviceenhet inom Dorotea kommun. Vi driver, utvecklar och förvaltar de IT-system, applikationer och telefoni som används i kommunens verksamhet.

Enheten ansvarar för datadrift av kommunala verksamhetssystem samt viss användarstöd via vår Helpdesk. Vi ansvarar också för drift och utveckling av kommunens kommunikationsnät samt viss drift och utveckling av telefunktioner. Inköp av datorer, tunna klienter, servrar, skrivare, licenser med mera samordnas via it-enheten för kommunen.

Dorotea kommun bygger ut bredband i hög takt och redan idag har vi en hög anslutningsgrad.

Det övergripande målet är att Dorotea kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning.

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Dorotea kommun ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 20 % a dessa ska ha mer än 100 Mbit/s.

Stadsnätsenheten ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. Det betyder att vi arbetar hårt med att söka pengar från EU och staten. Det betyder även att vi arbetar mycket med upphandlingar, projekteringar och entreprenader.

Stadsnätsenheten ansvarar även för kabel-tv nätet. I det arbetet ingår att sköta drift av tv-utsändningar samt förhandlingar med olika kanalbolag.

 

 

 

Uppdaterad den 15 oktober 2020

IT & Stadsnätsenheten

917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01

Bredbandsfrågor:
bredband@dorotea.se

Tv-frågor:
tv@dorotea.se