Ledningskansliet

Kommunledningskontoret samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, personal, kansli, kvalitet, kommunikation och arbetsmarknadsåtgärder.

Ledningskansliet handlägger ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Till oss kan du lämna ditt medborgarförslag, dispens för sotning samt resebidrag för högskolestuderande.

Här finns även kommunens arkiv med offentliga handlingar.

Uppdaterad den 14 juli 2020

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se