Personal- och löneenheten

Personal- och löneenhetens övergripande arbete handlar om att ge verksamheterna råd och stöd samt utveckla processerna inom HR-området, vilket skapar förutsättningar för verksamheterna att nå sina målsättningar.

Våra ansvarsområden utgörs av kommunövergripande personalstrategiska frågor såsom arbetsmiljö och hälsa, personal- och kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald, lönebildning och ledarutveckling. Vi ansvarar också för arbetsgivarfrågor (arbetsrätt), utveckling av HR-/lönesystem, pensioner, försäkringar, löneadministration och förhandling.

Telefontider för lönefrågor

Måndag - torsdag klockan 13.00 - 16.00
Fredag klockan 13.00 - 15.00

Uppdaterad den 14 juli 2020

Mer information

Kommunsektorns pensionsbolag heter KPA-pension.

Länk till KPA-pension

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivare- och intresseorganisation som har till uppgift att stödja kommuners och regioners verksamheter.

Länk till SKR

HR- och löneenheten

HR-chef
Olivia Östman
Telefon: 0942 - 140 30
olivia.ostman@dorotea.se

HR-strateg
Ingela Lindberg
Telefon: 0942 - 140 86
ingela.lindberg@dorotea.se

Lönehandläggare
Ann-Kristin Danielsson
Telefon: 0942 - 140 32
ann-kristin.danielsson@dorotea.se

Löneadministratör
Annika Henriksson
Telefon: 0942 - 140 33
annika.henriksson@dorotea.se