Kultur- och utbildning

Kultur och utbildning hanterar frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor.

Kultur och fritid ansvarar bland annat för kommunens badplatser, bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och musikskola. Stödjer föreningar och studieförbund. Ansvarar för spår och leder i kommunen.

Läs mer om vad vi gör inom bibliotek och kultur

Lär mer om vad vi gör inom idrott, motion och friluftsliv

Uppdaterad den 14 juli 2020

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

TF Rektor förskola
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 0942-141 28
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
ida-Kristin.lindh@dorotea.se
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningsledare
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
sara.norlin@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se