Lyssna Insia

Kultur- och utbildning

Kultur och utbildning hanterar frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor.

Kultur och fritid ansvarar bland annat för kommunens badplatser, bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och musikskola. Stödjer föreningar och studieförbund. Ansvarar för spår och leder i kommunen.

Läs mer om vad vi gör inom bibliotek och kultur

Lär mer om vad vi gör inom idrott, motion och friluftsliv

Uppdaterad den 14 juli 2020

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäcks fjällskola
Vakant

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
Ida-Kristin.lindh@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Linda Tegnander
Telefon: 0942-141 01
Linda.tegnander@dorotea.se  

_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
sara.norlin@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se