Lyssna

Kultur- och utbildning

Kultur och utbildning hanterar frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor.

Kultur och fritid ansvarar bland annat för kommunens badplatser, bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och musikskola. Stödjer föreningar och studieförbund. Ansvarar för spår och leder i kommunen.

Läs mer om vad vi gör inom administration

Läs mer om vad vi gör inom förskola och grundskola

Läs mer om vad vi gör inom bibliotek och kultur

Lär mer om vad vi gör inom idrott, motion och friluftsliv

Uppdaterad den 7 februari 2017

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Rektor 4-9, Risbäck
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Förskolechef/rektor F-3
Vakant
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 141 00
magdalena.eliasson@dorotea.se
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
nora.henriksson@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se