Bibliotek och kultur

Dorotea kommun ingår i ett samarbete som heter V8-biblioteken, tillsammans med kommunerna i Västerbottens inland.

Dorotea bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Dit kan du gå för att ta del av vårt mångsidiga mediebestånd eller uppleva olika utställningar och kulturevenemang. Här finns bland annat Helmer Grundströms boksamling och originalmålningar av Anna-Lisa Grundström.

Biblioteket har också ett barnkulturansvar med målsättning att varje barn årligen ska få uppleva professionell teater-, dans eller musikföreställning. Även en hel del kulturarrangemang med samisk anknytning erbjuds för allmänheten. Biblioteket har inrättat ett samiskt rum, förskolor och grundskola har utrustats med sydsamisk litteratur.

Uppdaterad den 2 juli 2020

Kultur & Bibliotek

Bibliotekets öppettider:
Se V8-bibliotekens hemsida för aktuella öppettider och mer information om Dorotea bibliotek.

Telefon: 0942-140 78
biblioteket@dorotea.se
_____________________________
Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se
Jannice Jonsson (tjänstledig)
Telefon: 0942-140 79
Marita Olofsson
Telefon: 0942-141 78

Vikarierande barn- och ungdomsbibliotekarie
Jennie Saulo
Telefon: 0942-140 79
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se