Miljö

Vi ansvarar för miljötillsyn, allmänna miljö- och hälsoskyddsfrågor, vatten och avlopp hos enskilda och livsmedelshygien. Genom rådgivning till verksamhetsutövare och allmänhet samt deltagande i samhällsplaneringen medverkar vi till att förebygga miljö- och bebyggelsekonflikter med syftet att i god tid undvika onödiga problem och kostnader.

Uppdaterad den 17 november 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.