Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen ska vara till stöd och hjälp för Dig som bor eller vistas i Dorotea. Stöd och hjälp kan fås genom ansökan om bistånd eller i vissa fall genom rådgivning. Bistånd kan avse ekonomi eller andra insatser. Den lag som styr vår verksamhet i första hand är Socialtjänstlagen (SOL).

Förvaltningen är också ansvarig för tillämpningen av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt missbrukare. I särskilt utsatta situationer kan förvaltningsrätten föreslås tvångsåtgärder, men kravet finns att i första hand försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd.

Vi har tre huvudsakliga målgrupper för vår verksamhet

  1. Personer med ekonomiska svårigheter
  2. Barn och ungdomar som far illa och behöver stöd
  3. Personer med alkohol-, narkotika- och spelmissbruk.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar vidare för budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning och samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor om barn/ungdomar.

Doroteaborna ska känna att socialtjänsten är ett stöd i utsatta situationer.

Telefontid socialsekreterare

Måndag-fredag 09.00-10.00

Tidsbokning för socialsekreterare

Reception 0942-141 34 eller 0942-140 66

Länk till läs mer om vårt arbete under rubriken Omsorg och Hjälp

Uppdaterad den 1 juni 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se