Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och går att jämföra med riksdagen på central nivå. De 25 ledamöterna och 16 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Arne Näslund

Arne Näslund (DKL) är kommunfullmäktiges ordförande för tiden 2014-11-25 intill det sammanträde då val av styrelse och nämnder förrättas nästa gång.

Telefon: 070-340 95 33
E-post: arne.naslund@dorotea.se

Bild på Lilian Tegnander

Lilian Tegnander, L, är kommunfullmäktiges vice ordförande.

Telefon: 070-654 70 09
E-post: lilian.tegnander@dorotea.se

Bild på Astrid Rönnqvist

Astrid Rönnqvist, S, är kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Telefon: 0942-103 43
E-post: astrid.ronnqvist@dorotea.se

Övriga ledamöter hittar du här

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiella frågor och av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt 5 gånger per år. Sammanträdena som är offentliga äger rum i A-salen vid Medborgarhuset i Dorotea. Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via Dorotea lokal-TV.

Allmänhetens frågestund

Du är alltid välkommen att besöka sammanträdena. Kommunfullmäktige inleds alltid med allmänhetens frågestund. Den som behöver språkligt stöd för att ställa frågor ska meddela ledningskansliet i god tid så relevanta resurser kan förberedas.

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utses en valberedning. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som kommunfullmäktige ska förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Dorotea kommun

Kommunalråd
Gaby Bisping (dkl)
Telefon: 0942 - 140 10

Oppositionsråd
Knut Isaksson (kd)
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se