Ledamöter kommunfullmäktige efter valet 2018

Nya kommunfullmäktige tillträdde 22 oktober 2018.
Ordförande : Christer Eriksson, S
Vice ordförande: Thomas Marcusson, L
2:e vice ordförande: Arne Näslund, DKL

Ledamöter

Urban Larsson, C
Maria Skoglund, C
Staffan Östman, C
Håkan Eriksson, C
Niklas Nilsson, C
Nicke Grahn, L
Lilian Tegnander, L
Britt-Inger Molin Grahn, L
Margareta Berg, KD
Greger Lindqvist, S
Maria Modin, S
Kenneth Holmqvist, S
Astrid Rönnqvist, S
Sandra Jonasson, S
Sara Nilsson, S
Jan Bergström, S
Lasse Simonsson, V
Jimmy Frohm, SD
Britt-Inger Tegnander, DKL
Mona Hedberg, DKL
Martin Jönsson, DKL
Anna-Marja Sorsén, DKL
Thomas Markusson, L, vice ordförande
Arne Näslund, DKL, 2:e vice ordförande
Christer Eriksson, S, ordförande

Ersättare

Bengt Henriksson, C
Pierre Danielsson, C
Ingrid Oscarsson, C
Carina Oskarsson, L
Jan-Åke Persson, L
Ann-Charlotte Nilsson, KD
Agne Nilsson, KD
Gun-Britt Johansson, S
Ran Svanlund, S
Eva Borgström, S
Carina Hansson, S
Birger Svanlund, V
Katarina Öhlund, V
Roger Hahlin, DKL
Rebecca Granberg, DKL
Joakim Isaksson, DKL

Uppdaterad den 19 augusti 2021

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se