Allmänna utskottet

Allmänna utskottet bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnd. Allmänna utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Ledamöter

Greger Lindqvist, S, ordförande
Lennart Hansson, S
Staffan Östman, C, vice ordförande

Ersättare

Ran Svanlund, S
Lilian Tegnander, L
Roger Hahlin, DKL

Uppdaterad den 22 september 2020

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se