Lyssna Insia

Ledamöter kommunstyrelsen

Ledamöter

Nicke Grahn, L, ordförande
Lilian Tegnander, L
Staffan Östman, C
Bengt Henriksson, C
Greger Lindqvist, S, vice ordförande
Maria Modin, S
Lennart Hansson, S
Roger Hahlin, DKL
Anna-Marja Sorsén, DKL

Ersättare

Göran Gunnarsson, L
Urban Larsson, C
Maria Skoglund, C
Margareta Berg, KD
Ran Svanlund, S
Gun-Britt Johansson, S
Lasse Simonsson, V
Martin Jönsson, DKL
Rebecca Granberg, DKL

 

Uppdaterad den 9 november 2020

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se