Vård- och stödutskottet

Vård- och stödutskottet beslutar i vissa ärenden som berör de sociala verksamheterna (på delegation från kommunstyrelsen) samt bereder ärenden till kommunstyrelsen, som tillika är socialnämnd.

Ledamöter

Bengt Henriksson, C, ordförande
Maria Modin, S, vice ordförande
Göran Gunnarsson, L

Ersättare

Gun-Britt Johansson, S
Margareta Berg, KD
Roger Hahlin, DKL

Uppdaterad den 22 september 2020

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se